Poslední vložení fotografie

Novinky

Filip Kudrnáč, Sebastian, olej na plátně, 30x40 cm, 2015

HYPERREALISMUS - mesaliance malby a fotografie

Jde o nerovný sňatek, uzavřený již v první polovině 19. století, v samých počátcích fotografie. Malíři začali používat fotografii jako technickou pomůcku, náhražku modelu, místo zápisníku a skicáře.

24.06.2016 | Rubrika Co se děje